“Vi arbetar med lyhördhet, enkelhet och öppenhet.”

Keenear är ett holding- och konsultbolag med säte i Göteborg och med inriktning emot interim IT-management, processutveckling och investeringar inom IT och IT-säkerhet. Vi är en liten grupp seniora IT-entreprenörer med lång erfarenhet av mjukvaruutveckling, projektledning, arbete med förbättring av arbetsprocesser. Vårt beprövade koncept för utveckling ger full kontroll på kostnader, leverans och kvalité.


Ännu ett konsultbolag? Ja, faktiskt. Vi arbetar strategiskt med ett litet urval av utvalda kunder som vi hjälper att tillämpa digitaliserings- och IT-strategier för att nå bästa möjliga resultat och vi har en mycket god merithistorik.

Tjänster

IT Management & strategi

Framåt tillsammans

För våra kunder som behöver en IT-chef under perioder av omställning, till exempel mellan två chefer, eller för det mindre företaget som inte har behov av en IT-chef på heltid. Vi kan även stödja under inköp och införande av IT-system och vi arbetar med långtgående IT-strategi

Outsourcing

Skala snabbt upp utvecklingen

Det kan vara svårt att hitta en stabil och pålitlig partner utomlands som kan leverera goda resultat och det kan vara svårt att avsätta den tid ifrån verksamheten för att stötta, leda och styra ett off-site utvecklingsteam. Vi kan finnas mellan dig och en extern utvecklingspartner för att avlasta både er och utvecklingsteamet med teknisk kompetens och god domänförståelse.

Projektledning

Att leda

Oavsett om ni jobbar enligt v-modellen, Scrum, Kanban, eller någon annan projektmodell så hjälper vi er att leda projekten till framgång. Vårt fokus ligger på IT-projekt enligt de agila arbetssätten och det är där vi har vår styrka.

Produktägande & Kravställning

Att definiera behoven tekniskt

Att översätta verksamhetens önskemål till tekniska beskrivningar som utvecklare kan förstå är en viktig nyckel i lyckade IT-projekt. Med enkelhet och lyhördhet hjälper vi våra kunder att samla in och prioritera kraven under utvecklingsarbetet.